Basiscursus

Het enneagramproject organiseert ieder jaar een basiscursus. Op een interactieve manier wordt ingegaan op de verschillende facetten van het enneagram, waaronder het zoeken van je enneatype. De sessies zijn ervaringsgericht. Naast de theorie worden ook creatieve oefeningen en lichaamswerk aangeboden. Het delen van ervaringen in subgroepen is een belangrijk onderdeel van onze methode en leidt tot een ruimer en dieper inzicht  in jezelf en de ander. Het is dan ook van belang dat je tijd vrij maakt voor persoonlijke verwerking en verdieping. Bij deelname wordt verwacht dat je alle bijeenkomsten bijwoont en een actieve bijdrage levert in de subgroepen.

In het najaar 2020 organiseren wij opnieuw een basiscursus in Limburg.

De cursus wordt gespreid over 7 zaterdagen.

Data : 26 september 2020, 17 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari 2021, 6 februari en 6 maart.

Plaats : Siloam, Holsteenweg 17.3520 Zonhoven.

Uur : van 9.00u tot 16.00u

Kostprijs voor de 7 sessies (incl. koffiepauzes, excl. lunch): € 365. Sylabus € 40 ter plaatse te betalen.
Voorschot van 100 € te betalen bij de inschrijving, op bankrekening BE76 9733 7548 3495 BIC ARSPBE22 tnv Enneagramproject, Neerstraat 136, 3150 Wespelaar, met duidelijke vermelding van je naam, adres en basiscursus Limburg.
Inschrijven: via “contacteer ons” of via e-mail enneagramproject@telenet.be .

De prijs mag geen belemmering vormen voor deelname. Prijsvermindering of spreiding van betaling is bespreekbaar met een van de begeleiders.

Retraite

Wij organiseren jaarlijks een retraite.
Onze retraite van dit jaar staat in het teken van
OP ZOEK NAAR JEZELF
.

De retraite biedt je de mogelijkheid om even afstand te nemen van je gewone doen en te komen tot wat echt wezenlijk is voor jou.

Tijdens de retraite wordt veel aandacht geschonken aan de stilte. Door de aandacht naar binnen te richten, word je je meer gewaar van je lichaam, je gedachten en je gevoelens en kom je dichter bij jezelf. In een sfeer van verstilling en aandacht komt er ruimte om ons eigen verlangen te horen, de roep naar verdieping. Als we samen met anderen de stilte ingaan, ervaren we dat de stilte beleefd kan worden als een onuitsprekelijke verbondenheid.

Een tweede pijler van onze retraite is de persoonlijke begeleiding. Het persoonlijk begeleidingsgesprek kan je helpen om contact te maken met wat je ten diepste verlangt. Binnen de stilte kan er veel naar boven komen. De begeleider/begeleidster zal samen met jou zoeken naar de persoonlijke weg waartoe je geroepen wordt.

Onze retraite gaat door van donderdagavond 14 juni tot zondagmiddag 17 juni 2018 in Abdij Nazareth in Brecht. De gastvrije, rustige, inspirerende omgeving van de abdij biedt ook ruimte om volop te genieten van de mooie natuur.

Kostprijs : 295 euro, alles inbegrepen.

Voorschot van 100 € te betalen bij de inschrijving, op bankrekening BE76 9733 7548 3495 BIC ARSPBE22 met duidelijke vermelding van je naam, adres en ‘retraite 2018’.
De prijs mag geen belemmering vormen voor deelname. Prijsvermindering of spreiding van betaling is bespreekbaar met een van de begeleiders.

Inschrijven vóór 15 april via onze website of via enneagramproject@telenet.be

Terugkomdagen

TERUGKOMDAG COMPASSIE, VERGEVING

Vergeving is onbekend in de hemel, omdat de noodzaak ertoe ondenkbaar is. In onze wereld echter is vergeving en noodzakelijke correctie voor alle vergissingen die we hebben gemaakt.
De terugkomdag gaat over het onderzoek van onze kindpijn, om daarna jezelf en de ander te vergeven om tot bevrijding te komen van de schuld die we vasthouden.

Deze terugkomdag gaat door in Siloam, Zonhoven op zaterdag 25 april 2020.

Uur : van 10.00u tot 16.00u. Aankomen vanaf 9.30u.

Gelieve je picknick mee te brengen, drank is ter plaatste.

Bijdrage in de kosten : 15 eur.

Inschrijven verplicht via enneagramproject@telenet.be