Voorstelling

Het enneagramproject is in 1996 ontstaan onder impuls van pater Jozef Pauwels, die de masteropleiding volgde bij Helen Palmer in de VS, in samenwerking met wijlen Hugo Vanmarsenille pr. Thans bestaat het team uit drie leden die elk hun eigen inbreng hebben, vanuit hun specifieke opleiding en werkervaring. Voor wat het enneagram betreft sluiten we nauw aan bij de mondelinge traditie van Helen Palmer. We volgen de verdere evolutie en de studie van het enneagram en laten ons tevens inspireren door Sandra Maitri, Claudio Naranjo, Eric Salmon en A.H.Almaas. Naast de basiscursus Enneagram organiseren wij ook verdiepingsdagen en retraites. Ook bieden we begeleiding en coaching aan, zowel persoonlijk als op teamniveau. Inmiddels hebben ruim 1000 mensen deelgenomen aan onze basiscursus en retraites. Daarnaast werden zowel in binnen- en buitenland cursussen op maat verzorgd voor bedrijven, verenigingen en kloostergemeenschappen.

Wat is het Enneagram?

Het enneagram is een methode om jezelf en de ander beter te leren kennen. Het is een ontwikkelingsmodel, gebaseerd op de kennis van negen (ennea) krachten en tendensen die in elke mens wonen. Vanuit je levensgeschiedenis ontwikkel je één van deze krachten en tendensen sterker en komen andere in verdrukking. Zo groeit wat in het enneagram de persoonlijkheid wordt genoemd terwijl je tegelijkertijd voeling verliest met de Essentie, de diepe rijkdom die iedereen in zich draagt. Veel mensen voelen een verlangen naar meer inzicht en helderheid in hun leven. Ze beseffen vaak dat er in hun leven meer diepgang mogelijk kan zijn, maar stoten op bepaalde belemmeringen, die ze niet zo gemakkelijk kunnen vatten. Het enneagram kan hieraan tegemoet komen. Het is een hulpmiddel om tot meer inzicht te komen. Het enneagram leidt ons op de weg naar ons diepste wezen en ook naar datgene wat ons hiervan afschermt, vervreemdt. Het enneagram is geen systeem dat mensen opsluit in een kader. Integendeel, het is een weg, een dynamiek die openheid brengt naar zichzelf en naar de anderen.

Wat biedt het Enneagramproject?

Het enneagramproject kiest duidelijk voor de spirituele dimensie, al kan het enneagram vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd en aangewend in zeer diverse werkterreinen. Wij gaan er van uit dat in ieder mens een ongerepte en onaantastbare kern aanwezig is. Deze kern is als een goddelijke diamant die zich in elke mens op een unieke manier uitdrukt. Dit houdt een transpersoonlijke mensvisie in die het louter psychologische overstijgt. Een spirituele benadering van het enneagram veronderstelt het verlangen en de bereidheid tot persoonlijke verdieping. Het enneagram is een proces dat leidt naar verinnerlijking en geestelijke groei. Onze basiscursus, gespreid in de tijd, biedt ruimte om stap voor stap de rijkdom van het enneagram te ontdekken. Hierdoor ontstaat gaandeweg meer inzicht in je basistype, je eigen geschiedenis, je drijfveren, kortom in de persoonlijkheid die je in de loop van de jaren hebt opgebouwd. Ook worden je onderweg mogelijkheden aangereikt om terug te gaan naar je diepste Kern, je Essentie. Het enneagram kan confronterend zijn zonder evenwel te veroordelen. Mildheid tegenover jezelf en de ander is eigen aan de weg van het enneagram.